بیمه نامه مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان در مقابل بیماران (تا 50 درصد تخقیف به اضافه اعمال حداقل نرخ و پرداخت دیه به روز)

1- این بیمه نامه، مسئولیت حرفه ای پزشکان و پیراپزشکان را در قبال بیمارانی که به علت خطا، غـفلـت و یا کوتاهی پزشکان و پیراپزشکان در انجام امور پزشکی دچار صدمه جسمانی یا روانی گردیده و یا فوت شدند تحت پوشش قرار می دهد.
2- حق بیمه این بیمه نامه با توجه به نوع تخصص پزشک و عنوان شغلی پیراپزشک تعیین می شود.
3- در صورت عدم وقوع خسارت، به این بیمه نامه تخفیف عدم خسارت تعلق می گیرد.
4- در این بیمه نامه تخفیفات گروهی و سایر تخفیفات ویژه تعلق می گیرد.
5- این بیمه نامه به صورت اینترنتی (www.taminasayesh.ir) و تلفنی (53-88582346) نیز صادر می شود.
6- در صورت تمدید بیمه نامه های سایر شرکت های بیمه از طریق این نمایندگی تمامی تخفیفات عدم خسارت و گروهی اعمال می گردد.
7- بیمه یوم الادا با 70 درصد اضافه نرخ صادر می گردد.

توجه مهم : حق بیمه رزیدنت ها، برخلاف سایر شرکت های بیمه ای که رزیدنت ها حـق بیشتری نسبت به متخصصان دریافت می نمایند، در صورت صدور از طــریـق این نمایندگی حق بیمه معادل پزشکان متخصص در گروه مربوطه محاسبه می شود.
توجه مهم : طبق قانون یوم الادا در بیمه های مسئولیت حرفه ای اگر شکایتی از پزشکان و پیراپزشکان صورت گیرد و در سال های بعد حکم نهایی صـــادر گردد بیـمه شده مــوظــف به پرداخت دیه سال صدور حکم مراجع قضایی می باشد ولی شرکت های بیمه ، دیه سال صدور بیمه نامه را مـلاک پــرداخـــت قـــرار می دهند، بدین جهت پزشکان و پیراپزشکانی که از طریق این نمایندگی (شرکت خدمات بیمه ای تامین آسایش پزشکان) اقدام نمایند از بیمه پرداخت دیه به روز تا 4 سال پس از شروع بیمه نامه بهره مند خواهند شد. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 53-88582346 تماس حاصل فرمایید.

کد ملی: شماره نظام پزشکی: شماره شناسنامه:    
نام: نام خانوادگی: نام پدر:
تاریخ تولد: / / محل صدور: آدرس پست الکترونیک:  
تلفن منزل:     تلفن مطب: تلفن همراه:    
آدرس مطب:
آدرس محل سکونت:

انتخاب گروه:
آیا سال قبل بیمه نامه داشته اید؟
حداکثر دیه مورد درخواست: